Cày

Mơ ước rằng bạn đang cày chỉ ra rằng bạn đang thực hiện một khởi đầu mới. Bạn đang chuẩn bị cho sự tăng trưởng và thay đổi.