Trại tập trung

Giấc mơ về một trại tập trung tượng trưng cho một vấn đề mà bạn tin hay lo sợ có thể không bao giờ kết thúc. Bạn có thể được hỏi hay không, bạn sẽ di chuyển trên từ một vấn đề. Nó cũng có thể là đại diện của tự nghi ngờ hoặc bi quan. Ngoài ra, một trại tập trung có thể phản ánh một sự xấu hổ nó cảm thấy bị mắc kẹt với và nhìn thấy vô tận trong tầm nhìn.