Hitchhiking

Những ước mơ về hitchhiking tượng trưng bằng cách sử dụng những người khác để đạt được mục tiêu. Có thể có một người hoặc tình huống cho phép bạn cảm thấy một cách nhất định hoặc để đạt được một mục tiêu mà không có bất kỳ cam kết nghiêm trọng của riêng bạn. Hitchhiking có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn có thể không muốn tập trung tất cả năng lượng hoặc nguồn lực của bạn vào mục tiêu của bạn. Bạn có thể thích nếm hoặc nếm thử một cái gì đó trước khi hoàn toàn cam kết chính mình. Bạn sẽ có thể chơi với các cơ hội hoặc sử dụng tài nguyên của người khác trước khi bạn thực sự nhảy vào một cái gì đó. Ví dụ: một người phụ nữ đã quan tâm đến dịch vụ công cộng, mơ ước của một Backpacker cùng một lúc cô đã tham gia vào công việc tình nguyện. Người nhu mì phản ánh sự quan tâm của ông trong việc sử dụng trung tâm cộng đồng để thực hiện các dịch vụ công cộng mà không cần phải thực hiện các cam kết nghiêm trọng đối với chính trị.