Cân nặng

Trong giấc mơ bạn cân nhắc một cái gì đó, nó có nghĩa là bạn cố gắng để đánh giá và khám phá giá trị của nó. Bạn phải xem xét những loại tầm quan trọng này đã cho bạn những gì bạn đã thấy và cân nhắc về giấc mơ.