Bộ lông

Khi bạn nhìn thấy bộ lông trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy nhu cần của bạn cho sự an toàn. Có lẽ bạn không cảm thấy đủ an toàn. Giấc mơ cũng cho thấy sức mạnh, độ cứng và lợi nhuận.