Square

Nếu bạn mơ thấy một hình vuông, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn cần thêm không gian để bày tỏ chính mình. Có lẽ ai đó đã giới hạn cho bạn, vì vậy bạn cảm thấy bị khóa trong một hộp. Quảng trường như là một điềm tốt đại diện cho khả năng của bạn để đặt mọi thứ đúng, chính xác nơi họ nên được.