Cười

Những ước mơ về khán giả cười tượng trưng cho tình huống mà bạn nhận ra rằng những ý tưởng nhất định bạn có một vô lý hoặc không thực tế. Nó cũng có thể là đại diện của cảm giác của bạn mà những người khác không đưa bạn nghiêm túc hoặc lúng túng họ cho những ý tưởng của bạn. Mơ ước rằng bạn đang cười tượng trưng cho những ý tưởng hay tình huống mà bạn cảm thấy vô lý hoặc không thực tế. Bạn không thể mất một tình huống hoặc một người khác nghiêm túc nữa. Nó cũng có thể là đại diện của lo sợ rằng bạn không còn scare mình. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước của người nghe cười khi ông hỏi họ nếu nó có thể được với một cô gái mà ông thích. Trong cuộc sống thực, ông sớm nhận ra rằng được với cô gái ông thích là không thể và thậm chí vô lý vì cô đã quá cũ.