Bảo vệ cuộc sống

Những ước mơ về một thuyền cứu sinh tượng trưng cho một kế hoạch b hoặc tuyến đường phụ để đối phó với sự không chắc chắn hoặc các tình huống tiêu cực. Một cách để có được xung quanh một số tiền quá nhiều nghịch cảnh. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng sử dụng các phương pháp đơn giản để đối phó với các vấn đề hoặc khó khăn nếu kế hoạch ban đầu của họ không hoạt động.