Bragging

Khi bạn đang khoác lác trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy sự thiếu tự tin rằng bạn đang đau khổ từ. Có lẽ bạn sẵn sàng quay trở lại với sự tin tưởng của bạn.