Rùa

Nếu bạn nhìn thấy những con rùa trong một giấc mơ, sau đó nó có nghĩa là sự cần cho an toàn và bảo vệ. Có lẽ bạn không cảm thấy an toàn, vì vậy bạn đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Mặt khác, giấc mơ có thể cho thấy sự nhút nhát của người mơ mộng. Có lẽ bạn đang sợ để bắt đầu làm một số điều… và giấc mơ kết thúc lên một đẩy để cuối cùng có được lên và bắt đầu làm việc đó.