Thử nghiệm mang thai

Mơ ước rằng bạn đang dùng một thử nghiệm mang thai có thể là một ẩn dụ cho một giai đoạn mới mà bạn đang bước vào cuộc sống của bạn (một công việc mới, mối quan hệ, vv). Bạn có thể cảm thấy rằng bạn đang được đưa vào thử nghiệm như cho dù bạn đang chuẩn bị hoặc sẵn sàng cho những thay đổi này. Ngoài ra, giấc mơ này có thể là chữ trong ý nghĩa và đối mặt với nỗi sợ hãi/nỗi lo của việc mang thai.