Hành

Nếu bạn đang mơ về hành lý tượng trưng cho bao nhiêu trọng lượng bạn đang mang trong chính mình. Hình như giấc mơ muốn cảnh báo bạn về việc mang theo quá nhiều điều với chính mình. Ý nghĩa khác của giấc mơ này cũng có thể tượng trưng cho chính nó.