Cá voi

Những giấc mơ về một cá voi tượng trưng cho vấn đề trong cuộc sống của bạn mà là như vậy mạnh mẽ hoặc có ảnh hưởng mà họ rõ ràng ra bất kỳ phe đối lập. Tích cực, một cá voi phản ánh một tình hình tích cực mà là như vậy mạnh mẽ rằng tất cả những lo lắng của mình hoặc thất vọng trở thành null. Tiêu cực, một con cá voi phản ánh một tình huống đó là mạnh mẽ như vậy mà tất cả những ham muốn của mình hoặc mục đích được giảm bớt.