Thuyền mái chèo

Giấc mơ của một Rowboat tượng trưng cho cuộc đối đầu với một tình huống tiêu cực hoặc không chắc chắn rằng họ hiểu như là tuyệt vời. Bạn không cảm thấy một cảm giác nguy hiểm hoặc cấp bách. Bạn thậm chí có thể nhìn thấy lợi ích tiềm năng để dành thời gian của bạn đối phó với một vấn đề.