Drowning

Những giấc mơ về đuối nước tượng trưng cho cảm giác hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc, hoặc không chắc chắn. Bạn có thể, sợ hãi, bất an, tội lỗi hoặc cảm xúc tiêu cực khác được chi phối và áp đảo. Một điều là quá nhiều cho bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia sâu vào cái gì đó là ngoài tầm kiểm soát của bạn. Những giấc mơ về làm thế nào để tồn tại chết đuối tượng trưng cho tình huống khó khăn tình cảm bạn đã vượt qua, hoặc đang học tập để đối phó với.