Circus

Mơ ước rằng bạn đang có một thời gian tuyệt vời trong một rạp xiếc, có ý nghĩa của sự hài lòng của bạn và contentment với môi trường hiện tại của bạn. Nhưng mơ ước rằng bạn đang một mình trong rạp xiếc là biểu hiện rằng bạn đang bị hiểu lầm một cách nào đó. Bạn đang đưa ra Ấn tượng sai cho người khác. Khi bạn đang mơ ước rằng không có sự hỗn loạn trong rạp xiếc, nó có thể được giải thích như là một dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn là mất kiểm soát.