Thimble

Các thimble trong một giấc mơ cho thấy xu hướng của người mơ mộng để chăm sóc nhiều hơn cho người khác thay vì chăm sóc bản thân.