Cuộc bầu cử

Để ước mơ rằng bạn đang ở trong một cuộc bầu cử cho thấy một quyết định quan trọng mà bạn cần phải làm điều đó mà có thể ảnh hưởng đến người khác.