Leo lên

Giấc mơ, trong đó bạn đã leo lên một cái gì đó, biểu thị nỗ lực của bạn để có được tốt nhất bạn có thể. Giấc mơ cũng cho thấy rằng mục tiêu bạn đã thiết lập cho chính mình là gần như đạt được. Sự leo thang cũng cho thấy các mối quan hệ bạn đang ở trong thời điểm này, như bạn đang cố gắng để có được tốt nhất của nó. Nếu bạn đã đi xuống, sau đó nó cho thấy rằng bạn đang chờ đợi theo hướng sai vì có một khả năng rằng bạn sẽ không nhận được những gì bạn đã mong đợi. Có lẽ bạn đang rất tiêu cực trong một số khía cạnh của chính mình, vì vậy bạn không thể đạt được những gì bạn đang sẵn sàng. Tình trạng cảm xúc của bạn không cho phép bạn giữ cho tâm trí của bạn yên tĩnh và rõ ràng tinh.