Altar

Nếu bạn nhìn thấy một bàn thờ trong giấc mơ của bạn, nó tượng trưng cho các dịch vụ cá nhân của bạn và cống hiến cho một người nào đó rất quan trọng trong cuộc sống của bạn. Ý nghĩa khác của giấc mơ này là mối quan tâm của bạn về linh hồn của bạn. Nếu bạn thấy các linh mục đứng bên cạnh bàn thờ, nó đại diện cho bất đồng và đường dây trong cuộc sống cá nhân hoặc công việc của mình. Có thể có một số vấn đề về tài chính, nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ tự giải quyết.