Hippo

Mơ ước và nhìn thấy một Hippo là một biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước của nó có thể tượng trưng cho lực lượng tiềm ẩn của bạn. Bạn có nhiều ảnh hưởng và quyền lực hơn bạn nhận ra.