Cửa hàng

Những ước mơ về một cửa hàng tượng trưng cho những ý tưởng hoặc cách nhìn vào điều. Sự lựa chọn hoặc cơ hội để suy nghĩ khác nhau. Bạn có thể mua cho các tùy chọn khác nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, một cửa hàng trong một giấc mơ có thể đại diện cho nỗ lực của bạn để thuyết phục bản thân của một sự lựa chọn hoặc niềm tin.