Net, lưới artifact

Mơ ước và nhìn thấy một mạng lưới được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là bạn thấy mình bị mắc kẹt trong một tình huống cuộc sống phức tạp.